Lévén, hogy az utóbbi években a hazai vízfelületek kihasználtsága dinamikus fejlődésnek indult, szükségét láttuk egy olyan egyesület létrehozásának, melynek fő célja, hogy a vízen történő szabadidős- és sporttevékenységek biztonságát biztosítsa.

A szervezet létrejöttében nagy szerepet játszott, hogy az alapító tagok korábban több árvíz helyzetben is részvettek a katasztrófa elhárításban, mentési feladatokban és az ilyenkor felmerülő egyéb feladatok ellátásában. Az ott szerzett tapasztalatok hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbi elképzelés végül megvalósuljon. Célunk, hogy segítsük mind a hatóságokat, mind pedig a Dunán és közvetlen környezetében működő cégeket a feladataik ellátásában.

Tevékenységeink, közé tartozik a vízi-, légi-, valamint szárazföldi katasztrófa elhárítás, mentés, valamint elsősegélynyújtás, legfőképpen elsődleges működési területünkön, mely a Duna Kopaszi – gáttól Visegrádig tartó szakasza. Természetesen veszélyhelyzetben vagy egyedi felkérés alapján az egész ország területén az ár- és belvízhez kapcsolódó személyi, vagyoni, műszaki és egyéb speciális mentési tevékenység feladatait is vállaljuk. Azon időszakokban, amikor nincs „Katasztrófahelyzet” akkor az általános vízi mentési feladatok ellátása, úszóművek és vízi műtárgyak ellenőrzése a fő feladatunk.

Továbbá fontosnak tartjuk a lakosság, kiváltképp a fiatalok oktatását, mely magába foglalja a széleskörű tájékoztatást (törvényi szabályozás, környezetvédelem, vízi protokoll stb.), valamint a megfelelő mentési technikák elsajátítását. Szívesen veszünk részt olyan hazai és külföldi rendezvényeken, bemutatókon, melyek elsődleges célja az ismeretterjesztés, figyelemfelhívás.

Kapcsolat

FOKA Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület

Patóh Balázs 
Elnök 
 
Kordisz András
Alelnök 
 
Barvircz Zsanett 
Elnökségi tag
 
Ügyelet 
+36 30 370 60 20

Facebook: Folyami Katasztrófavédelem