Szervezetünk egyik alapvető célja, hogy a magyarországi korszerű speciális mentés és sürgősségi ellátás fejlesztése érdekében – a területileg illetékes katasztrófa védelmi hatóság által elfogadott, és integrált módon – önkéntes alapon szerveződve részt vegyen bajba jutottak felkutatásában és mentésében, mely feladatokat közfeladatként látja el. Közreműködik a speciális mentéssel kapcsolatos oktatások-, képzések, és tanfolyamok megszervezésében, az önkéntes mentő-és segítőkutya, keresőkutya kiképzés, valamint állatvédelmi, és természetvédelmi tevékenységben. Társadalmilag hasznos önkéntes tevékenységeket kezdeményez kiemelten: önkéntes mentő-, kereső-, kutató-, és segítőkutya-kiképzés, hátrányos helyzetűek segítése, mentése és katasztrófa elhárítás, bajba jutott személyek felkutatása terén. Állatvédelmi és természetvédelmi feladatokat látunk el, beleértve a mentőkutyák, keresőkutyák, kutatókutyák, segítőkutyák és más szolgálati kutyák képzésének, tréningben tartásának, vizsgáztatásának, ellátásának, elősegítését, támogatását, valamint általános kutyavezető, kiképzősegéd, kiképzésvezető képzésének elősegítését, támogatását. Célunk továbbá katasztrófaelhárító képzések, bevetési gyakorlatok, versenyek, vizsgák leszervezése, valamint leszervezésének, lebonyolításának elősegítése, támogatása. Ennek érdekében szeretnénk kapcsolatot tartani, együttműködni nemzetközi és hazai szakmai szervezetekkel. Nagy álmunk egy budapesti kiképzőbázis, illetve állatvédelmi létesítmény létrehozása, majd pedig fenntartása, fejlesztése, állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység ellátása, támogatása, mentésre, katasztrófa-elhárításra történő felkészülés elősegítése érdekében, és hogy a különböző területeken működni kívánó önkéntesek működési feltételeinek megteremtéséhez hozzá tudjunk járulni, szeretnénk együttműködni más civil szervezetekkel, állami és önkormányzati szervekkel a közérdekű célok érdekében.
Az alapítvány másik alapvető célja a bajba jutott állatok segítése és támogatása az egész országban, jelenleg elsősorban Budapestre fókuszálva.
Az alapítvány fő céljai megvalósítása során – esetenként együttműködve – különböző más állami, önkormányzati, gazdasági vagy civil szervezetekkel – az alábbi közfeladatokat látja el, tevékenységeket végzi: eltűnt állatok keresőkutyával történő felkutatása, befogásának segítése, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, a természetvédelmi kultúra, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek fejlesztése, állat egészségügyi feladatok ellátása.
Az alapítvány az ember és az állatok harmonikus együttélésének biztosítását, a felelős állattartásra való nevelést, a kóbor állatok létszámának csökkentését, valamint az állatok szenvedésének megakadályozását tűzte ki célul. Távolabbi cél egy civilizált színvonalú állatvédelmi szolgálat létrehozása, állat örökbefogadási központ és állatmentő szolgálat létrehozása, mely egyaránt szolgálja az állatvilág jobb megismertetését, a helyes állattartási kultúra kialakítását, és a környezettudatos magatartás népszerűsítését. Hosszú távú célja az, hogy minél kevesebb állat szoruljon segítségre, ezért ismeretterjesztéssel, előadások megtartásával és minden egyéb más módon tesz azért, hogy a felelős állattartás és az állatvédelem magától értetődővé váljon Magyarországon.
Az alapítvány célja még a nevelés, oktatás képesség fejlesztés, ismeretterjesztés módszerével a természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, az állatok védelme, az állatmenhelyek fenntartása és fejlesztésének segítése.
Terjeszti és segíti az ökológiai gondolkodást és részt vesz a természet- és környezetvédelmi munkában: a természet- és környezettudatos szemlélet kialakítása, terjesztése, különös tekintettel a természeti értékeinkre, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása. Ismeretterjesztő munkát fejt ki – előadások, rendezvények, és a média révén – melynek során az emberekkel megismerteti az állattartással, neveléssel kapcsolatos feladatokat, módszereket; segítséget nyújt a nehéz helyzetben élő állattartók részére, tanácsadással, állatvédelmi-, oktatási-, tanácsadói irodák, kontaktpontok, valamint állatmenhelyek és állatotthonok kialakítását tűzte ki célul.

KOMPONENSEK

Keresőkutyás

Minősítések

2019 – Nemzeti minősítés

 

Kapcsolat

Keresőkutyás Szolgálat Alapítvány

Cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 44.

Telefon: +36 20 956 2159

Email: info@keresokutya.hu

Web: https://keresokutya.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/keresokutya/